Sabitleme Fikstürleri

Sonikel, bir ultrasonik kaynak sistemi tasarlarken sabitleme fikstürünü de ayrıntılı olarak hesaba katar. Çünkü ultrasonik kaynak yapılırken sabitleme fikstürünün 2 önemli görevi vardır. Birincisi; hizalama , ikincisi ise destek oluşturmadır. Hornun altındaki parça kaynak esnasında sabit kalır ve her kaynakta tekrarlanabilir bir kaynak kalitesi elde edilebilir. Destek olma noktasında ise; uygulanan ultrasonik enerjinin etkin bir şekilde transfer edilebilmesi için dayanak noktası şarttır. Prensip olarak; sabitleme fikstürü enerji direktörünün (ultrasonik kaynak ağzı) altına gelmelidir ve enerji transferinin tamamlanmasını ve böylece kaliteli bir kaynak elde edilmesini sağlamalıdır. Kaymalı enerji direktörü tasarımlarında fikstür yan duvarları da kapsayarak ultrasonik kaynak esnasında taşma olmasını engellemelidir.

Sabitleme fikstürleri uygulamaya ve kaynak yapılacak parçaya bağlı olarak tasarlanır. Bu fikstürlerin 2 şekli vardır; katı tip ve reçineli tiptir. Katı tip olanlar genelde metalden yapılır. Tercihen alüminyum ya da çelik kullanılır. Reçineli tip fikstürler ise çizilme olasılığı yüksek olan termo plastiklerde kullanılır. Bir çesit kimyasalın kurutulması yöntemiyle yapılır ve genelde ürünün şeklini alır. Bu tür reçineli fikstürler, ultrasonik kaynak esnasında hem kaynağın kaliteli olmasını sağlar hem de ürünün estetik açıdan hasar görmesini engeller. Genelde elastik poliüretan kullanılır. Reçineli tip sabitleme fikstürü metalden yapılan katı fikstüre göre daha ekonomik bir çözüm olmasına ragmen daha fazla ultrasonik enerjiyi emer bu da kaynak sistemi tasarlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Diğer tüm ultrasonik kaynak sistemi parçaları gibi sabitleme fikstürleri de tasarlanırken yükleme boşaltma kolaylıkları, baskı adetleri ve kullanılacak hammadde detayları dikkatlice değerlendirilmelidir. Sonikel Ultrasonik, projeleri tasarlarken tüm bu gerekli ayrıntıları müşteriden öğrenmekte ve tasarımı bu detaylara göre şekillendirmektedir.