Ultrasonik Kaynak Sistemi

Sonikel Ultrasonik kaynak sistemleri, ultrasonik bir güç kaynağı ve mekanik pres sisteminden oluşur.

Ultrasonik güç kaynağı, şebekeden aldığı elektrik enerjisini Ultrasonik kristalin titresime çevirebilecegi frekans ve genlikteki bir elektrik işaretine dönüştürür.

Elde edilen bu elektrik işareti, ultrasonik kristale beslenir. Ultrasonik kristal bu işareti mekanik titreşimlere çevirir.

Booster, kristalin oluşturduğu genlik miktarı düşük olan titreşimleri, yükselterek kaynatılmak istenen malzemenin erime noktasına çıkaracak noktaya taşır. Boosterın çeşitli yükseltme oranlarına sahip tipleri mevcuttur. Bunlar 1:2 veya 1:3 şeklinde olabilirler.

Horn, booster ile gelen titreşimleri kaynatılacak ya da kesilecek parçaya aktarır. Ürünle sürekli temas halinde olan bu parçanın tasarımı önemlidir. Çünkü ultrasonik hornun uygun frekansta titremesi durumunda ancak erime meydana gelir. Aksi halde horn ısınır ve bir süre sonra uygun kaynak elde edilemez olur.

Kaynatılacak parçalar ve sabitleme fikstürü hornun altında uygun şekilde yerleştirilmelidir. Parçalar, kaynak esnasında sabit kalmalı ve ultrasonik titreşimler istenilen yerlere (enerji direktörlerine) iletilebilmelidirler.